Îndepărtarea metalelor grele

În domeniul tratării apei pot apărea probleme de poluare cauzate de metalele grele. În urma producţiei industriale conţinutul de metale grele în apa reziduală tehnologică, care trebuie purificată sub valoarea limită de emisie, sau în cazul recirculării apei se va efectua legarea metalelor grele. Conţinutul de metale grele din puţuri forate depăşeşte valoarea limită prescrisă.

Pentru îndepărtarea metalelor grele se utilizează următoarele tehnologii:

Nanofiltrare

Nanofiltrarea reprezintă o metodă de tehnologie membrană care poate să reţină particulele până la dimensiunea de 1 nanometru. Literatura de specialitate enumără această metodă între ultrafiltrare (UF) şi osmoză inversă (RO), în ceea ce priveşte reţinerea particulelor. Nanofiltrarea reţine moleculele organice până la dimensiunea de 200-400 g/mol, respectiv sărurile dizolvate într-o proporţie de 20-98%-ban. Sărurile care au anioni monovalenţi (NaCl, CaCl2) sunt reţinute într-o proporţie de 20-80%, iar cele bivalenţi într-o proporţie de 90-98%. Presiunea transmembrană tehnologică generală este în intervalul de 3-16 bari. Despre nanofiltrare puteţi citi mai multe pe pagina Nanofiltrare.

Osmoză inversă

Osmoza inversă (Reverse Osmosis – RO) reprezintă cea mai sensibilă treaptă a tehnicilor de filtrare disponibile. Membranele RO constituie o barieră fizico-chimică împotriva sărurilor dizolvate şi a moleculelor organice cu o masă moleculară de cca. 100 g, însă moleculele de apă, trecând peste membrană, constituie fluxul de apă purificată. Membrana reţine în jur de 95-99% a sărurilor dizolvate. Fenomenul de osmoză inversă are loc atunci când apa trece peste membrană din partea cu o concentraţie mai mare spre partea cu o concentraţie mai mică, în schimbul echilibrării concentraţiei. Acest lucru se întâmplă dacă presiunea exercitată asupra părţii concentrate este mai mare decât presiunea de osmoză; din acest moment se inversează procedura naturală. Fenomenul de osmoză obligă apa curată să treacă peste membrană în partea mai concentrată. Despre osmoza inversă puteţi citi mai multe pe pagina Instalaţii de osmoză inversă.

Cele două metode de mai sus de tehnologie membrană sunt potrivite – împreună cu alte etape tehnologice complementare în funcţie de calitatea apei – pentru reducerea poluanţilor din apa reziduală sub valoarea limită de emisie, sau să fie reinvestite în tehnologie prin concentrarea acestora.

Coloane cu umplutură pentru deferizare şi demanganizare

Apa potabilă sau apa industrială deseori conţine o cantitate mare de fier sau mangan dizolvat. Conţinutul de fier şi mangan, în primul rând, poate cauza decolorarea apei şi a ţevilor. În UE valoarea limită de fier în apa potabilă este de 0,2 mg/l, pentru mangan 0,05 mg/l. Prevederile tehnologiei cu membrană prescriu o valoarea limită de 0,05 mg/l pentru ambele elemente. Deferizarea şi demanganizarea se realizează cu diferite metode, în funcţie de conţinutul de fier şi mangan în apă, conţinutul de oxigen dizolvat şi dioxid de carbon, sau în funcţie de duritatea apei. Conţinutul de fier sau mangan poate fi îndepărtat foarte eficient cu ajutorul diferitelor coloane cu umplutură, împreună sau fără dozare de chimicale. Pentru umplutură se utilizează nisipul verde, piroluzită şi BIRM. Mai multe informaţii despre acestea pe pagina Deferizare şi demanganizare.

În funcţie de calitatea apei şi în conformitate cu condiţiile de spaţiu, societatea noastră oferă asistenţă de proiectare şi executare a tehnologiei optime.