Dezinfectant

Clorurare

Aproape toate sursele de apă care sunt destinate pentru apă potabilă sau pentru uz industrial necesită dezinfectare. Scopul acesteia este distrugerea microorganismelor din apă, respectiv menţinerea efectului de dezinfectare pentru prevenirea poluărilor în viitor. În prezent cea mai răspândită metodă de dezinfectare a apei este dozarea de clor, dar şi dezinfectarea sub acţiunea ozonului este foarte eficientă.

Clorul este un dezinfectant eficient, dacă turbiditatea apei este scăzută, iar valoarea maximă a pH-ului este 8. Forma de dozare cea mai cunoscută a clorului este hipocloritul de sodiu. Perioada de contact depinde de tipul microorganismelor. De aceea este important ca înainte ca apa tratată să ajungă în sistemul de distribuţie a apei, acesta să fie deja sterilă, pentru a evita infectarea reţelei de apă. Clorul dozat şi care nu a intrat în reacţie, rămâne în apă pentru menţinerea permanentă a sterilităţii, de aceea de multe ori clorul este supradozat. În cazul apelor dezinfectate cantitatea clorului rămas trebuie să fie de cel puţin 0,5 mg/l după 30 de minute de contact.

Dioxid de clor

Dioxidul de clor este o substanţă similară cu clorul şi hipocloritul. Capacitatea de reacţie cu alte substanţe este mult mai redusă faţă de clor. Dacă în apă se adaugă dioxid de clor, efectul biocid al acestuia persistă, deoarece nu intră în reacţie cu alte substanţe. În apă hidroxidul de clor nu hidrolizează în sare ca şi clorul, ci este prezent în formă de gaz dizolvat. În contrast cu compuşii de clor, acesta nu formează hidrocarbură clorurată (de ex. THM), astfel în urma utilizării substanţei nu apar substanţe cancerigene.

Ozon

Ozonul este un gaz instabil, care este solubil în apă într-o mică măsură. Este un dezinfectant eficient, dar din cauza instabilităţii sale nu rămâne în apă pe termen lung ca şi dezinfectant, astfel practic nu poate fi supradozat. Poate fi utilizat eficient pentru îndepărtarea culorilor, mirosurilor şi gusturilor neplăcute. Pentru utilizarea sa locală este necesară instalarea unui generator de ozon.

UV

Iradierilor cu raze ultraviolete este o metodă răspândită în staţiile de distribuţie a apei. Eficacitatea acesteia depinde de lungimea de undă şi intensitatea radiaţiei, astfel materiile în suspensie aflate în apă reduc semnificativ efectul de dezinfectare. În practică, apa destinată pentru dezinfectare este evacuată pe lângă o lampă UV. Această metodă nu necesită dozare de chimicale, iar supradozarea este imposibilă, însă efectul de dezinfectare nu poate fi menţinut.

Filtrare sterilă

Această metodă se bazează pe tehnologia cu membrane, în cadrul căreia microorganismele sunt reţinute cu bariere fizice. Filtrele sterile sunt utilizate în special în industria farmaceutică, a căror dimensiune de por este maxim de 0,2 m, dar în unele cazuri se utilizează filtrele de 0,1 m. Filtrarea sterilă poate fi realizată cu microfiltre şi ultrafiltre cu pori de dimensiuni mici.

În funcţie de calitatea apei şi de spaţiul disponibil, societatea noastră vă oferă asistenţă în proiectarea şi executarea tehnologiei optime.