Aprovizionarea cu piese

Prin intermediul furnizorilor și producătorilor direcți ai WAPPtech SRL., firma asigură parțial din depozit aprovizionarea constantă a echipamentelor de mașini utilizate pentru epurarea apei și pentru tratarea apei reziduale. Bazele noastre de depozit sunt amplasate astfel încât să ofere un transport flexibil și rapid pe întreb teritoriul țării.