Instalaţii de ultrafiltrare

Modulele de ultrafiltru comprimate, încorporate în carcasă PVC, sunt membrane celulare, care filtrează în mod eficient materiile în suspensie şi bacteriile. Utilizarea modulelor comprimate este răspândită în domeniul industriei/industriei alimentelor şi în domeniul urban. Membranele din poliacrilonitril (PAN) şi polietersulfon (PES) sunt disponibile în diferite mărimi, în funcţie de domeniul de utilizare. Datorită dezvoltărilor, fluxul de apă în interiorul modulului este uniform, astfel pe acestea se produce o minimă cădere de presiune şi curăţarea este mai simplă. În urma stabilirii punctelor de conexiune, utilizarea spaţiului este optimă. În cazul unei cantităţi mai mari de apă ce urmează a fi tratată se recomandă modulul cel mai mare de 10” x 60”, cu o suprafaţă de membrană de 60 m2.

Membranele PES şi PAN din punct de vedere al caracteristicilor depăşesc restul membranelor din polimer. Datorită hidrofilităţii sporite, a crescut capacitatea de umezire a membranelor şi s-a redus presiunea de lucru. În urma dezvoltării structurii membranei, s-a redus riscul de înfundare a acestuia, astfel numărul ciclurilor de curăţare şi utilizarea chimicalelor s-a redus în mod semnificativ. Membranele cu o asimetrie dublă au caracteristici mai bune faţă de membranele simple asimetrice. Stratul interior şi exterior reţine bacteriile, materialele solide şi poluanţii care cauzează turbiditate, iar cu ocazia spălării inverse nu este posibilă astuparea porilor.

Apa pătrunsă prin ultrafiltru este fără materii în suspensie, astfel poate fi utilizată în scopul irigaţiilor sau, datorită calităţii sale, pentru tehnologii de purificare suplimentară, care sunt sensibile la materii în suspensie.

Domenii de utilizare:

 • tratarea suplimentară după purificarea biologică a apei reziduale,
 • tratare prealabilă prin RO,
 • tratarea apei de ploaie,
 • tratarea prealabilă a apei industriale şi de răcire din apele de suprafaţă,
 • tratarea apei potabile,
 • tratarea apei pentru utilizarea în industria alimentară şi farmaceutică,
 • separare/concentrare în industria alimentară.

Instalaţiile noastre sunt proiectate şi realizate conform datelor cantitative şi a cerinţelor de spaţiu, ţinând cont de cerinţele beneficiarului. În general vă putem oferi următoarele tipuri:

Caracteristici Instalaţii de ultrafiltrare WAPP-UF
WAPP-UF-0,1 WAPP-UF-1 WAPP-UF-5 WAPP-UF-10 WAPP-UF-50 WAPP-UF-100 WAPP-UF-200 WAPP-UF-500 WAPP-UF-1000
Debit volumetric maxim m3/h 0,1 1 5 10 50 100 200 500 1000
Dimensiunea porilor mm 0,25-0,04
Valoare pH 2-11
Conţinut materii în suspensie g/l max. 12

Sisteme BRM

Ca rezultat al valorilor de limită de emisie şi a cerinţelor riguroase privind recircularea apei, metoda de bioreactor cu membrană (BRM) este din ce în ce mai utilizată, reprezentând o ramură de dezvoltare importantă a tehnologiei de curăţare cu nămol activat. În mod tradiţional, separarea nămolului activat se realizează în spaţiul de decantare, separat de apa tratată. Dezavantajul acestei metode este că sistemul funcţionează cu o încărcare redusă de nămol, astfel necesită un spaţiu mai mare, iar gradul de eficienţă a tratării biologice este mai redusă. În tehnologia BRM decantorul este înlocuit cu o barieră fizică în forma unei membrane cu structură modulară. În urma aplicării tehnologiei instalaţia de purificare poate fi operată cu o densitate mai mare de nămol, astfel necesită un spaţiu mai mic.

Membranele BRM funcţionează în intervalul de ultrafiltrare (valoare de tăiere 150 kDa/0,04 micron), astfel asigură calitatea corespunzătoare a apei deversate. Datorită structurii, membranele utilizate sunt foarte eficiente, fiabile, economice şi durabile. Apa produsă de BRM este fără materii în suspensie, astfel poate fi utilizată pentru irigaţii, sau – datorită calităţii sale – poate fi utilizată şi în tehnologii de purificare suplimentară, care sunt sensibile la materiile în suspensie.

Modulele noastre utilizate combină caracteristicile membranelor fibroase şi plane montate pe un cadru tradiţional, înlăturând caracteristicile negative. Membrana care funcţionează fără strat de susţinere are o grosime de 2 mm, astfel este posibilă montarea a mai multor membrane pe un cadru de aceeaşi dimensiune, iar consumul de energie este redus. Modulele funcţionează cu membrane plane, iar fluxul produs între acestea înlătură înfundarea superficială a acestora, crescând timpul între spălările inverse. În scopul funcţionării corespunzătoare modulul este deschis sus şi jos, astfel poate fi asigurat fluxul „cross-flow” din jos spre sus, datorită căruia se reduce depunerea nămolului şi strângerea materialelor fibroase. Datorită structurii modulelor, nu este necesară realizarea unui cadru separat. Toată suprafaţa membranelor este potrivită pentru producere de permeat, şi pe toată suprafaţă se poate realiza spălarea inversă. Cel mai mare modul de membrană disponibil are o suprafaţă de 1 920 m2.

Tratarea apei prin tehnologia membranelor este utilizată din ce în ce mai des. Membranele în sine nu sunt materiale destul de robuste pentru tratarea apei reziduale, însă pot fi utilizate pentru tratarea apelor dure, cu un conţinut mare de poluanţi. Integritatea membranei este importantă în special în cazul în care se va aplica tehnologia BRM pentru purificarea apei reziduale. Purificarea „chimică” a apei este realizată de biomasă, iar membrana este responsabilă pentru separarea fizice a apei de materiile în suspensie. De aceea se vor evita deteriorările superficiale ale membranei pentru a obţine calitatea corespunzătoare a apei. Bineînţeles pe durata funcţionării de mai mulţi ani a membranelor nu pot fi complet evitate deteriorările acestora. Deteriorările pot fi provocate de obiectele ascuţite ajunse în bazin sau de deşeurile aduse de apa reziduală. În ciuda faptului că membranele sunt fragile, dacă acestea sunt bine structurate, deteriorările superficiale nu pot cauza probleme grave. În cazul modulelor tradiţionale membranele sunt montate pe o placă din plastic, fixate la cadru. În cazul unei eventuale perforări a membranei inevitabil duce la intrarea apei nefiltrate în coloana de apă curată. Structura modulelor noastre este diferită. Membrana nu este fixată în ambele părţi pe stratul de susţinere, ci cu ajutorul unei tehnologii de laminare, aceasta este montată pe un material special de distanţare. Membranele sunt tăiate la dimensiune din plăcile laminate, iar marginile sunt sudate. Îndepărtarea permeatului se realizează prin gaura din mijlocul plăcii. În caz de deteriorare superficială, materialul interior de distanţare izolează deteriorarea prin intermediul biomasei. Chiar şi în cazul deteriorării suprafeţei materiile în suspensie şi bacteriile sunt filtrate într-un mod eficient. Studiile de laborator au dovedit că suprafaţa laminată poate să se repare în 2 minute, chiar şi în cazul celei mai slabe calităţi de apă.

Avantaje:

 • barieră fizică pentru filtrarea materiilor în suspensie şi a bacteriilor,
 • datorită structurii modulului pe suprafaţa membranei nu se depune nămol,
 • spălarea inversă poate fi efectuată şi cu apă filtrată şi chimic,
 • consum redus de energie,
 • necesită spaţiu mic,
 • putere fiabilă,
 • plăci de membrană cu proprietăţi de autoreparare,
 • aerisire cu bule fine,
 • poate fi curăţat mecanic,

Domenii de utilizare:

 • purificarea apei urbane,
 • purificarea apei industriale (industria cosmetică, alimentară, creşterea animalelor, spălătorii de maşini, separare ulei-apă, îndepărtare biomasă, reţinerea lichidelor de răcire, industria textilă).

Pentru mai multe informaţii privind problema de poluare şi detaliile referitoare la ofertele noastre societatea noastră asigură servicii de analiză de laborator pentru analiza probelor de apă. La cerere echipamentele de testare pot fi transportate la faţa locului.